skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:24

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

wad 2003 - 2003

Var 100:e vuxen i världen smittad av hiv

UNAIDS epidemiologiska världsrapport presenteras inför internationella aidsdagen FN:s samlade aidsprogram, UNAIDS, publicerar idag årets epidemiologiska rapport över hivläget i världen. UNAIDS- rapporten konstaterar att

Hivepidemin fortsätter att öka i oförminskad takt

1.1 procent av världens vuxna befolkning är nu smittad

Fem miljoner människor i världen har smittats under det gångna året

Tre miljoner människor har dött i aids under året

Var femte vuxen i Södra Afrika är nu hivsmittad

Knappt en procent av de som skulle behöva hivbehandling i Södra Afrika har tillgång till medicinerna

En ny våg av hivinfektioner sveper över Kina, Indien, Indonesien och Ryssland

4,7 miljarder US dollar har använts i kampen mot hiv i världen. Summan utgör hälften av vad UNAIDS beräknar skulle behövas

67 OLIKA FÖRDOMAR OM HIV/AIDS

Om hur hiv/aids smittar

Fördom 1:
"Om jag dricker ur samma kaffekopp som en hivpositiv blir jag smittad."
Sanningen:
Nej. Hiv smittar genom kroppsvätskor, d.v.s. blod, sperma, och sekret som måste komma in i den andra personens blodomlopp genom öppna sår eller slemhinnor.
Fördom 2:
"Om en hivpositiv nyser åt mitt håll blir jag smittad"
Sanningen:
Fel. Hiv smittar inte genom luften som förkylningar.
Fördom 3:
"Har en hivpositiv suttit på toaletten före mig blir jag smittad"
Sanningen:
Nej. Hiv smittar inte via toalettsittsar.
Påstående 4:
"Hiv smittar inte vid oralsex"
Sanningen:
Fel. Hiv kan också smitta vid oralsex både heterosexuell och homosexuell.
Fördom 5:
"Om han drar ut den innan det går för honom kan jag inte bli smittad".
Sanningen:
Fel. Killens "försats" kan innehålla virus.
Fördom 6:
"Det är bara den passiva partnern som kan bli smittad"
Sanningen:
Fel. En kille kan ha små mikroskopiska sår eller irritationer på ollonet och penis där viruset kan tränga in.
Påstående 7:
"Jag låter inte mina barn komma i närheten av henne p.g.a. smittorisken"
Sanningen:
Vanligt umgänge och lekar med barn innebär ingen smittorisk.
Fördom 8:
" När jag hälsade på en aidssjuk bekant var jag tvungen att ha munskydd för att inte bli smittad"
Sanningen:
Fel. Hiv smittar inte via luften.
Det är tvärtom för att skydda den sjuke från nya infektioner som man kan behöva använda munskydd.
Fördom 9:
"Hiv smittar alltid vid kyssar"
Sanningen:
Hiv smittar sällan vid kyssar, men har man munsår eller blödande tandkött är risken större att det smittar.
Fördom 10:
"Jag går inte och simmar för det kan finnas nå´n hivpositiv i vattnet"
Sanningen:
Hiv smittar inte via vatten.
Fördom 11:
"En hivpositiv kompis skar sig så det droppade på golvet. Jag fick desinficera hela rummet"
Sanningen:
Smittat blod måste komma in i den andres blodomlopp. Det räcker det med att torka upp blodet. och rengöra ordentligt.
Använd ett par plasthandskar.
Fördom 12:
"Jag kan aldrig tänka mig att ha sex med en afrikan för dom smittar mest."
Sanningen:
Hiv gör ingen skillnad på folkslag, kön, ålder eller sexuell tillhörighet.
Fördom 13:
" "Jag hörde att en polis blivit smittad av någon som spottade på honom"
Sanningen:
Man kan inte bli smittad bara av att någon spottar på en på huden. kommer det saliv med smittade blodpartiklar in i ett öppet sår kan det däremot finnas en smittorisk.
Fördom 14:
Sex mellan lesbiska innebär ingen smittorisk.
Sanningen:
Även om det finns få fall, bör man tänka på att slidsekret och mensblod hos hivpositiva kvinnor är lika smittsamt hos lesbiska som heterosexuella kvinnor
Fördom 15:
"Hivpositiva som har sex med varandra behöver ju inte skydda sig"
Sanningen:
Hivviruset hos en person kan ändra sig så att vissa bromsmediciner inte fungerar. (Viruset blir resistent.) Blir en hivpositiv "nysmittad" av ett resistent virus så finns det risk för att den personens medicinering inte fungerar.
Därför är det bäst att alltid använda kondom.
Fördom 16:
"Alla hivpositiva är smittsamma"
Sanningen:
Det finns forskning som visar på att personer med låga eller omätbara virusmängder inte är smittsamma via blodet. Däremot kan virusmängden i sperman hos vissa vara högre. Därför är det alltid bäst att skydda sig.
Fördom 17:
"Kondomer sprider hiv"
Sanningen:
Sådana irrläror som katolska kyrkan sprider ut är direkt dödliga. Kondomer skyddar mot hiv.
Fördom 18:
Det går ju inte att skydda sig när man vill slicka vaginan eller anus"
Sanningen:
På apoteket kan man köpa slicklappar (populärt kallat musmattor) Man kan också klippa upp en kondom på längden och lägga emellan.
Fördom 19:
"Min nya tjej fick besked att hon var negativ samma dag vi träffades, så vi behöver inte bry oss om kondom"
Sanningen:
Det tar upp till tre månader efter smitto- tillfället innan viruset syns vid en test.
Har man bevis på att ens partner levde i celibat under tre månader innan testet?
Använd Kondom tills ni är säkra på att ni är negativa.
Fördom 20:
"På semestern lånade en hivpositiv min sommarstuga. När jag kom dit en vecka senare hittade jag blodfläckar i handfatet så jag kunde inte använda badrummet"
Sanningen:
Hivviruset dör relativt snabbt utanför kroppen, Det räcker med att tvätta bort fläckarna. Använd handskar om du känner dig orolig.
Fördom 21:
"Vi har så få hivpositiva i Sverige därför att vi är renligare än i andra länder."
Sanningen:
Hivsmitta har inte med den personliga hygienen att göra.
Fördom 22:
" Du kan bli smittad om du delar cigarett med en hivpositiv"
Sanningen:
Återigen hiv smittar endast genom att smittat blod och sekret kommer in i ditt blodomloppet"

Fördomar om att vara hivpositiv

Fördom 23:
"Jag såg på honom att han inte var hivpositiv."
Sanningen:
Man kan inte se på en person om han är smittad.
Fördom 24:
"Det syntes på honom att han hade Aids."
Sanningen:
Det finns en biverkning till vissa bromsmediciner som gör att en hivpositiv kan se mager och utmärglad ut. Tack vare just de medicinerna kanske den personen aldrig behöver utveckla aids.
Fördom 25:
"Är man hivpositiv får man inte ha sex"
Sanningen:
Det får man visst, bara man berättar och använder kondom.
Fördom 26:
"Hivpositiva får inte skaffa barn"
Sanningen:
Hivpositiva får inte ha oskyddad sex men de kan skaffa barn genom inseminering.
Är mannen hivpositiv kan man också "tvätta" sperman från virus.
Fördom 27:
"Hiv är en bögsjukdom"
Sanningen:
Majoriteten av hivpositiva i världen är heterosexuella.
Fördom 28:
"Hivpositiva får inte jobba med barn."
Sanningen:
En hivpositiv får visst jobba med barn.
Fördom 29:
Man måste tala om på jobbet att man är hivpositiv.
Sanningen:
Det behöver man inte göra.
Såvida man inte är sexarbetare.
Fördom 30:
"Hivpositiva är alltid skyddade av sekretess"
Sanningen:
Du måste alltid tala om för din partner att du är hivpositiv innan ni har sex, och din partner har ingen tystnadsplikt.
Fördom 31:
"Det är bara innan man har sex som man måste tala om att man är hivpositiv."
Sanningen:
Går man till läkare eller tandläkare, ska man tala om att man är hivpositiv. Vid vissa försäkringar måste man också avge en skriftlig hälsodeklaration..
Fördom 32:
Jag talade om att jag var hivpositiv för min kille innan vi hade sex, så nu riskerar jag inte att bli anmäld.
Sanningen:
Det finns fall där en hivpositiv som berättat, blivit anmäld av sin partner efter att det tagit slut. Finns det inga vittnen i sovrummet står ord mot ord.
Fördom 33:
"De flesta hivpositiva som är friska lever ett normalt liv"
Sanningen:
Den outtalade diskrimineringen mot hivpositiva är mycket utbredd inom t.ex. arbetslivet och det sociala livet. Okunskap om hur hiv smittar gör att många inte vill ha med hivpositiva att göra om de kan slippa.
Fördom 34:
"Hivpositiva får inte resa in i Sverige."
Sanningen:
Det får man visst, däremot får man inte åka till t.ex. USA.
Fördom 35:
"Alla hivpositiva i Sverige har rätt till bromsmediciner."
Sanningen:
Nej! Man måste ha ett ordnat leverne för att få mediciner. Hemlösa har stora problem att få behandling. Asylsökande och gömda flyktingar har heller inte självklar rätt till medicin.
Fördom 36:
"Om man tvångsisolerar alla hivpositiva så får man bukt med problemet i "Sverige"
Sant:
Den största delen av de som smittar vet inte ens om själva att de är hivpositiva.
Fördom 37:
"Det bästa sättet vore att hivtesta alla svenskar regelbundet"
Sanningen:
Mörkertalet i Sverige är inte så stort att det är motiverat, dessutom skulle kostnaderna för att hivtesta hela Sveriges befolkning var tredje månad bli så höga att man då inte skulle ha några pengar över till annan hivvård.
Fördom 38:
"Alla Flyktingar måste hivtestas"
Sanningen:
Nej, de erbjuds att testa sig om de vill.
Fördom 39:
Sprutnarkomaner i hela Sverige får gratis sprutor för att hindra smittspridning"
Sanningen:
Inte än, det är bara på förslag .
Fördom 40:
Den berömda hivmannen James Kimball var efterlyst därför att han smittade flera personer i Sverige,
Sanningen:
Han smittade inte någon, kvinna eller man i Sverige
Fördom 41:
"Tvångsisolerade hivpositiva får stöd och hjälp för att ändra sitt beteende"
Sanningen:
Det stödet är nästan obefintligt. Åtminstone på den enhet där de sitter isolerade.
Fördom 42:
"Det finns en speciell lag som förhindrar diskriminering av hivpositiva"
Sanningen:
Nej, Att vara hivpositiv räknas däremot som ett funktionshinder och det är förbjudet att diskriminera funktionshindrade.
Fördom 43:
"Sverige följer internationella rekommendationer och konventioner om hivpositivas mänskliga rättigheter"
Sanningen:
Nej Sveriges regering har hittills inte skrivit under alla dessa.

Fördomar om hiv och aids

Fördom 44:
"Hiv och aids är guds straff"
Sanningen:
Hiv är ett virus och har inget med religion att göra.
Fördom 45:
Hiv och aids är samma sak.
Sanningen:
Nej. Hiv är ett virus som kan försvaga immunförsvaret. Det kan ligga vilande mycket länge. Om det försämrar immunförsvaret blir man mottaglig för flera svåra sjukdomar. Det är det tillståndet som kallas aids.
Fördom 46:
Hiv leder alltid till aids.
Sanningen:
Det vet man inte. Hiv och aids har varit känt i cirka 20 år. Det finns hivpositiva som levt med det så länge utan att utveckla aids.
Fördom 47:
"Aids Leder alltid till döden"
Sanningen:
Nej. Det finns Aidssjuka som har fått så effektiv behandling att immunförsvaret har hämtat sig och de har återgått till att betraktas "bara" som hivpositiva.
Fördom 48:
"I Sverige dör man inte längre av aids"
Sanningen:
Fel. Ett flertal personer dör i aids varje år i Sverige.
Fördom 49:
Jag väntar med att testa mig, det kommer snart ett botemedel".
Sanningen:
Det kommer inget botemedel inom överskådlig framtid. En person som går med en obehandlad hivinfektion riskerar att dö i aids innan ett botemedel eller vaccin kommer.
Fördom 50:
"Aidssituationen i världen ser ut att förbättras"
Sanningen:
Nej. 2002 smittades ca 5 miljoner människor med hiv. ca 3 miljoner dog i aids. Det finns inga tecken på att det skulle förbättrats under 2003.
Fördom 51:
"Det är läkemedelsföretagens fel att fattiga länder inte får medicin."
Sanningen:
Forskning kring hivmediciner och botemedel görs i huvudsak av läkemedelsföretag och är mycket dyr. Dumpar man priserna för mycket på mediciner blir forskningen lidande. Det är snarare rika länder som inte skjuter till tillräckligt med pengar som är boven i dramat.
Fördom 52:
"Får man kontroll på epidemin i Afrika,
har man klarat av det värsta.
Sanningen:
Asien, och det forna sovjet m.fl. står inför liknande katastrofal situation.
Fördom 53:
"Katolska länder måste ju ha lågt antal hivpositiva eftersom man bara har sex inom äktenskapet där"
Sanningen:
Traditionellt katolska länder har långt högre procenttal hivpositiva än Sverige.
Fördom 54:
Hiv/aids är en ny sjukdom.
Sanningen:
Man har hittat fall redan från 40-talet och kanske ännu tidigare.
Fördom 55:
"Det har funnits värre epidemier än aids"
Sanningen:
Effekterna av aidsepidemin har redan överstigit Digerdödens.
Falskt 56:
"En sjukdom kan väl inte påverka världs- ekonomin"
Sanningen:
Vissa afrikanska länders ekonomi är på väg att kollapsa p.g.a. aids. Ett annat exempel är Coca colas försäljning i Sydafrika som dalar p.g.a. att ungdomarna helt enkelt dött av.
Fördom 57:
"Världssamfundet står enat i kampen mot aids"
Sanningen:
Flera länder vägrar att erkänna problemet eftersom det är en sexuellt överförbar sjukdom vars existens står i strid med religiösa eller moraliska värderingar.
Fördom 58:
Alla hivpositiva har stora fläckar i ansiktet som Tom hanks i filmen Philadelfia"
Sanningen:
Nej det är bara vissa svårt aidssjuka som ibland får dessa symtom. En hivpositiv ser ut som vilken annan människa som helst"
Fördom 59:
"Har du sex med en oskuld blir du botad från hiv"
Sanningen:
I vissa kulturer i Afrika är denna absurditet ett accepterat faktum. Resultatet blir istället att oskulden kan bli smittad.
Fördom 60:
"Aids är inte en dödlig sjukdom längre, det finns ju mediciner"
Sanningen:
Det är inte sant, Medicinerna bromsar bara upp sjukdomsförloppet. Däremot börjar man mer och mer se på hivpositiva som bärare av en kronisk behandlingsbar sjukdom.
Fördom 61:
"Hivpositiva får gratis mediciner"
Sanningen:
Nej. Det fungerar som med andra mediciner man köper på apoteket. I Region Skåne är det dock kostnadsfritt.
Fördom 62:
"Hivpositiva kan inte leva ett aktivt liv"
Sanningen:
Det finns hivpositiva som springer Stockholm marathon.
Fördom 63:
"Hivviruset kommer ursprungligen från utomjordingar som vill ta över planeten"
Sanningen:
Det figurerar många ideér om var hiv kommer ifrån, allt från Marsmänniskor till att det skulle vara framställt som ett biologiskt stridsmedel. Det viktiga är att vi lär oss hur vi skall skydda oss och att vi kan hitta ett fungerande botemedel.
Sanningen 64:
Vi i Europa kan inte bli smittade av Asiatisk hiv.
Sanningen:
Inte sant. Det finns olika typer av hiv, (stammar) Alla människor på jorden kan bli smittade av alla typer.
Fördom 65:
"Hiv är ärftligt"
Sanningen:
Nej, hiv är inte ärftligt, det kan dock ibland överföras från en gravid hivpositiv till barnet, vid förlossningen eller via bröstmjölk.
Fördom 66:
"I Sverige satsas det hårt på information i skolan om hiv/aids"
Sanningen:
Informationen till skolungdomar om hiv/aids och andra könssjukdomar är mycket dålig i skolan. Studiematerialet om hiv är dessutom gammalt och inte längre aktuellt då hivsituationen och forskningen utvecklas snabbt.
Fördom 67:
"World Aids Day angår inte mig"
(citat från en mamma med tonårig dotter som fick information i Kungsträdgården i Stockholm)
Sanningen:
En stor del av världens befolkning känner någon, släkting, vän eller bekant som är drabbad. Alla människor på jorden är redan påverkade, om inte direkt, så genom de ekonomiska insatser som måste göras, Mer och mer av våra skattemedel kommer att gå till att bekämpa aids.
World Aids Day angår alla.